Навчальна практика у готельно-ресторанному комплексі "Львів" — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою набуття професійних знань, вмінь та навичок, впровадження елементів дуальної освіти, під керівництвом викладача циклової комісії готельно - ресторанної справи Руслани Погорілець студенти проходили навчальну практику у готельно-ресторанному комплексі «Львів».

Адміністратор ресторану «Львів» розповіла майбутнім фахівцям про історію підприємства, його структуру, основні напрямки розвитку, можливостей працевлаштування, кар’єрного росту і особливостей роботи самого готелю. Студенти оглянули номерний фонд комплексу, а також ознайомились з принципами роботи готелю.

Під час проходження практики студенти вивчили нормативно-правові документи, що забезпечують прийом та обслуговування туристів, ознайомилися з технологічним циклом обслуговування клієнтів, організацією та функціями адміністративно-управлінської служби, службою бронювання, прийому і розміщення, діяльністю служби номерного фонду, службою обслуговування приміщень, фінансово-комерційною службою. Набуті під час аудиторних занять, вміння і навички і студенти застосували під час проходження практики, а саме, можливість проявити себе в ролі покоївок, барменів, офіціантів. Таке поєднання, дало можливість відчути студентам, що в майбутньому отриманні знання в коледжі, можна застосувати у професійній діяльності.

Практика проходила в діловій атмосфері, студенти отримали багато нових знань щодо своєї майбутньої спеціальності. Майбутні фахівці приємно враженні високими стандартами обслуговування туристів, професійними компетентностями персоналу, інноваційними методами обслуговування, особливостями формування атмосфери гостинності.

Подібні заходи сприяють появі у студентів більш чіткого уявлення про себе, свої здібності та майбутню професію, що, в свою чергу, надає їм можливість краще зорієнтуватися при виборі напряму трудової діяльності та плануванні професійної кар`єри, допомагає студентам краще засвоїти матеріал отриманий на лекціях, а також сприяють кращій підготовці майбутніх спеціалістів.