Підрозділ сприяння працевлашту-ванню — Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права

Мета діяльності Підрозділу - налагодження зв’язків між студентами - майбутніми фахівцями і роботодавцями.

Основні завдання Підрозділу

1. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж.

3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників.

4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

5. Інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності).

Функції Підрозділу

1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.

2. Налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

3. Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і ВНЗ для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

4. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці.

5. Створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Підрозділу щодо працевлаштування.

6. Накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників та надання інформації про вакантні місця роботи.

7. Організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

8. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах.

9. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання.

10. Планування і координація роботи щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, в тому числі і під час літніх канікул в студентських трудових загонах.